Hình thức thanh toán

CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN

An Phat Travel luôn cố gắng để cung cấp những giải pháp thanh toán tiện lợi nhất cho người sử dụng, chúng tôi hiện có các phương thức thanh toán như sau và sẽ linh hoạt áp dụng tùy trường hợp:

– Thanh toán tiền mặt tại các văn phòng của An Phat Travel .

– Thanh toán tiền mặt tại địa chỉ của người sử dụng nếu được yêu cầu (Chỉ áp dụng đối với các địa chỉ thuộc nội thành tại những thành phố có văn phòng của An Phat Travel ).

– Thanh toán chuyển khoản tới các tài khoản của chúng tôi (sẽ được cung cấp và hướng dẫn chi tiết bởi các đại diện của An Phat Travel ).

THANH TOÁN ĐẶT CỌC

Khi đăng ký các dịch vụ du lịch trên trang web, trong vòng 7 ngày kể từ ngày đăng ký nhưng không được ít hơn 15 ngày trước ngày khởi hành hoặc ngày bắt đầu sử dụng dịch vụ, người sử dụng phải đặt cọc cho chúng tôi theo hướng dẫn cụ thể đối với từng loại dịch vụ. Đối với các trường hợp đăng ký muộn, chúng tôi sẽ giải quyết linh hoạt tùy từng trường hợp cá biệt.

Sau khi đặt cọc, người sử dụng sẽ nhận được một bản xác nhận dịch vụ bằng văn bản hoặc email trong đó ghi nhận toàn bộ các chi tiết về dịch vụ đã được xác nhận và thanh toán.

THANH TOÁN HẾT

Người sử dụng dịch vụ phải thanh toán hết toàn bộ chi phí cho dịch vụ đã đặt cọc 15 ngày trước ngày khởi hành hoặc ngày bắt đầu sử dụng dịch vụ. Khi đã thanh toán toàn bộ chi phí, người sử dụng mới được nhận các chứng từ du lịch cần thiết (vé tour, vé vận chuyển, voucher khách sạn, vv) bằng văn bản hoặc bản mềm điện tử thông qua email.

PHÍ HỦY VÀ SỬA ĐỔI DỊCH VỤ, HOÀN LẠI TIỀN

Các loại phí do hủy và sửa đổi các dịch vụ đã đặt thay đổi tùy theo từng loại dịch vụ mà người sử dụng đã đặt. Xin vui lòng đọc kỹ các điều kiện kèm theo mỗi loại dịch vụ (thông thường ở cuối trang thông tin về dịch vụ đó).

Lưu ý khi thay đổi, hủy dịch vụ:

– Yêu cầu hủy dịch vụ phải được thực hiện bằng văn bản hoặc thông qua email mà người sử dụng đã dùng khi đăng ký dịch vụ.

– Các dịch vụ trong tour trọn gói nhưng người sử dụng chủ động yêu cầu không thực hiện một hay nhiền phần thì sẽ không được hoàn trả chi phí cho các dịch vụ đó.
– Tất cả các thay đổi theo ý muốn của người sử dụng mà phát sinh các chi phí thì người sử dụng phải tự nhận nghĩa vụ thanh toán các khoản phát sinh đó. Khi có các chi phí phát sinh do thay đổi theo ý muốn của người sử dụng, An Phat Travel và các đại diện của mình có trách nhiệm thông báo các chi phí phát sinh đó cho người sử dụng biết trước khi quyết định thay đổi.

– Việc An Phat Travel buộc phải thay đổi hay hủy dịch vụ người sử dụng đã đặt do các nguyên nhân bất khả kháng mà An Phat Travel không thể kiểm soát như: thiên tai, thời tiết xấu, chiến tranh, đình công, thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc các lý do tương tự, thì An Phat Travel không có trách nhiệm bồi thường các thiệt hại cho người sử dụng. Người sử dụng đồng ý khi đăng ký dịch vụ đồng thời chấp nhận các rủi ro bất khả kháng đó.

– Chúng tôi có trách nhiệm bồi thường cho các thay đổi, hủy dịch vụ do lỗi chủ quan của chúng tôi, Tuy nhiên, mức bồi thường chỉ giới hạn tối đa bằng mức chi phí dịch vụ người sử dụng đã thanh toán cho An Phat Travel . Các thiệt hại khác (nếu có) sẽ không thuộc trách nhiệm bồi thường của chúng tôi.

– Việc hoàn tiền lại cho người sử dụng hủy dịch vụ được thực hiện trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi An Phat Travel nhận được yêu cầu hủy dịch vụ bằng văn bản.

– An Phat Travel có quyền chấp nhận hay từ chối yêu cầu của bất cứ người sử dụng nào về việc không tiếp tục tham gia chương trình du lịch hay ngừng sử dụng các dịch vụ du lịch khác khi dịch vụ đó đang được thực hiện. Trường hợp người sử dụng tự ý hủy hay không tham gia hoặc không sử dụng các dịch vụ đã đặt, An Phat Travel không có trách nhiệm hoàn trả các chi phí không được sử dụng đó.

– Nếu người sử dụng bị từ chối cấp visa bởi cơ quan chức năng, An Phat Travel không phải chịu trách nhiệm cho trường hợp này. Những người sử dụng khác đăng ký chung với người bị từ chối cấp visa mà đã được cấp visa không thể lấy lý do một người khác bị từ chối visa để hủy dịch vụ mà không các chịu phí hủy.

– An Phat Travel không hoàn lại tiền đối với trường hợp người sử dụng đến trễ hoặc không có mặt vào giờ và địa điểm đón của chuyến tham quan đã được hai bên thống nhất. Chúng tôi cũng không hoàn lại tiền đối với người sử dụng bị hãng vận chuyển từ chối chuyên chở hoặc các cơ quan chức năng từ chối cho phép xuất nhập cảnh vì lý do cá nhân của người đó.